Loading Events

Promišljajući poziciju periferija unutar Europe i mogućnost da se lokalnim zajednicama da glas, ova plesna izvedba u Velikoj dvorani Pogona Jedinstvo želi ispitati pojam mira u odnosu na sadašnje i prošle sukobe u Europi.

Mélodie Lasselin i Simon Capelle (kolektive ZONE -poème-) na “teatar vojnih sukoba” odgovaraju anatomskim teatrom kojim pokušavaju reagirati na šokantne ratne slike. Potaknut opsežnim terenskim radom na Balkanu, “ENEMY (A Peace Conference)” kroz izvedbu plesnog dua koji čine Mélodie Lasselin i Léa Pérat, predlaže put na kojem tijela kroz dah i glas pronalaze način da se suoče s traumama sukoba. Izravan povod konceptu je eskalacija ratnih sukoba na europskom kontinentu uslijed kontinuiranog urušavanja mira u svijetu, kojem više no ikada treba smirivanja i brige. Izvedba je dijelom projekta Stronger Peripheries podržanog od strane Europske unije, u kojem je Pogon partner. Više na poveznici.

Leave A Comment

Go to Top