Loading Events

Video instalacijom “Longing to Belong / Čežnja za pripadanjem”, u organizaciji Galerije 90-60-90, Vesna Perunović otvara niz pitanja o načinima na koje percipiramo domenu domicilnog prostora, suočavajući nas s vrijednostima koje mu se tradicionalno pripisuju poput sigurnosti, privatnosti, fiksiranog životnog prostora, okruženja, geografsko-etničke situiranosti. Izložba obuhvaća radove nastale u razdoblju nakon 2000., uključujući video radove i site-specific intervencije. Izložba će nakon otvorenja 20. lipnja biti otvorenasvaki dan do 29. lipnja, od 16:00 do 21:00.

Više na poveznici.

Leave A Comment

Go to Top